Plac budowy generuje wiele zagrożeń dla personelu i urządzeń. Przykładem jest wykonywanie prac na wysokości lub poniżej poziomu gruntu. w tym drugim przypadku istnieje zagrożenia nie tylko dla personelu pracowniczego ale także dla urządzeń wykorzystywanych do wykonania niezbędnych prac. Obecnie do ochrony wykopów stosuje się bardzo nowoczesne systemy modułowe dające się z łatwością dopasować do głębokości i szerokości.

Modułowe systemy ochrony wykopu

zabezpieczenie wykopówPodczas prowadzenia prac budowlanych bardzo często należy wykonać szereg wykopów inicjujących wszelkie roboty przy wznoszeniu obiektów. Wykopy są również wykonywane podczas interwencji naprawczych i robót inżynieryjnych. Staranne zabezpieczenie wykopów staje się wówczas priorytetem gdyż chodzi o zapewnienie szybkiego i bezpiecznego wykonania prac. Wykopy osiągają bardzo różne głębokości i w celu zabezpieczenia ich przed obrywaniem i obsuwaniem się mas gruntu stosuje się nowoczesne systemy modułowe dające możliwość dopasowania do rozmiarów wykopu. Ich zaletą jest stosunkowo niska waga i możliwość szybkiego transportowania z miejsca na miejsce. Można ich używać w gruncie każdego rodzaju oraz w dowolnym miejscu, nawet w warunkach środowiska miejskiego. Producenci oferują różnego rodzaju szalunki do wykopów przeznaczone do przeprowadzenia bardzo konkretnych prac. W szczególnych przypadkach istnieje konieczność skorzystania z zabezpieczeń bardzo solidnych zwanych grodzicami. Są to metalowe lub winylowe wyprofilowane ścianki, z których powstają szczelne i wyjątkowo mocne zapory. Stosuje się je podczas budowania głęboko osadzonych fundamentów, budowy tuneli, przyczółków mostowych. Grodzice są świetną barierą dla wód gruntowych zagrażających placom budów. Pogrąża się je w gruncie za pomocą wibromłotów lub metodą statyczną. Po zakończeniu prac grodzice usuwa się z gruntu i można je używać ponownie. W szczególnych przypadkach grodzice umiejscawia się w gruncie na stałe.  

Nowoczesne systemy zabezpieczeń wykopów sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach dając gwarancję bezpiecznego i sprawnego przeprowadzenia prac. Najlepszym sposobem pozyskania odpowiednich systemów szalunkowych jest skorzystanie z oferty wielu funkcjonujących w kraju wypożyczalni. Dokładny opis dostępnych systemów szalowania znajdziemy na stronach internetowych producentów.