RODO jest niczym innym, jak rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych, które już od jakiegoś czasu obowiązuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej, w tym Polskę. Ma ono zabezpieczać nasze dane osobowe przed ich dostaniem się w ręce postronnych osób. Brak skutecznego systemu ochrony danych osobowych może bowiem wiązać się z obciążeniem nas wysokimi karami finansowymi oraz karami administracyjnymi. Musimy więc raz na jakiś czas zamówić wykonanie audytu. 

Zamawiamy audyt bezpieczeństwa danych dla naszej firmy 

audyty rodo elblągDane osobowe muszą być dobrze chronione i nigdy nie powinny dostać się do osób, które nie powinny nimi władać. Gdy więc prowadzimy własne przedsiębiorstwo musimy pilnować danych zarówno naszych pracowników, klientów, jak i kontrahentów biznesowych. Każda firma powinna mieć wdrożony skuteczny system ochrony danych osobowych oraz administratora tychże danych. By uniknąć wysokich kar, które mogą zostać nałożone za brak skutecznej ochrony danych, powinniśmy skorzystać z takich usług, jak audyty RODO Elbląg ma bardzo wiele firm, które zajmują się tworzeniem profesjonalnych sprawozdań dotyczących ochrony danych osobowych. Firmy te bardzo często prowadzą również szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i stworzenia odpowiedniego systemu ich ochrony, jeśli jeszcze takiego nie utworzyliśmy lub jest on niezbyt skuteczny. Gdy mamy już wykonany audyt zawsze będziemy wiedzieli, czy dane osobowe są dobrze przechowywane oraz chronione. Każda uwaga zawarta w sprawozdaniu powinna być wzięta pod uwagę, byśmy nie musieli bać się kontroli sprawdzających systemy ochrony danych osobowych. Gdy zaś prowadzimy dużą firmę powinniśmy stworzyć też specjalne stanowisko dla administratora danych osobowych, który będzie zawsze pilnował, by żadne dane nie wydostały się z naszego systemu i zachowana była polityka bezpieczeństwa. Każdy nasz klient. czy partner biznesowy musi mieć bowiem pewność, że nikt w sposób nieuprawniony przetwarza cudze dane osobowe.

Do ochrony danych przykłada się obecnie bardzo dużą wagę. Jest to związane z rozporządzeniem o ochronie danych zwanym RODO, do przepisów którego muszą się stosować wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. By uniknąć kar za złą ochronę danych osobowych możemy zapłacić bardzo wysokie kary. Warto więc zamówić wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji w prowadzonej przez nas firmie. Firm wykonujących sprawozdania jest wiele, więc zawsze znajdziemy odpowiednią dla nas.