Poliwęglany to grupa polimerów termoplastycznych zawierających w swojej strukturze chemicznej grupy węglanowe. Poliwęglany stosowane w inżynierii są mocnymi, wytrzymałymi materiałami, a niektóre gatunki są optycznie przezroczyste. Są one łatwe w obróbce, formowaniu i termoformowaniu. Ze względu na te właściwości, poliwęglany znajdują wiele zastosowań.

Właściwości produktów poliwęglanowych

płyta poliwęglanowa litaProdukty wykonane z poliwęglanu (np. płyta poliwęglanowa lita) mogą zawierać prekursor monomeru bisfenol A. Równowaga użytecznych cech, takich jak odporność na temperaturę i uderzenia oraz właściwości optyczne, plasuje poliwęglany pomiędzy tworzywami sztucznymi a tworzywami konstrukcyjnymi. Poliwęglan jest materiałem trwałym. Mimo wysokiej odporności na uderzenia, ma niską odporność na zarysowania. Dlatego też poliwęglanowe soczewki okularowe i poliwęglanowe zewnętrzne części samochodowe pokrywane są twardą powłoką. Właściwości poliwęglanu są porównywalne z właściwościami polimetakrylanu metylu, ale poliwęglan jest mocniejszy i dłużej wytrzymuje ekstremalne temperatury. Termicznie przetworzony materiał jest zazwyczaj całkowicie amorficzny, a w rezultacie jest wysoce przezroczysty dla światła widzialnego, z lepszą przepuszczalnością światła niż wiele rodzajów szkła. Poliwęglan ma temperaturę zeszklenia około 147 °C, więc mięknie stopniowo powyżej tego punktu i płynie powyżej około 155 °C.

Narzędzia muszą być utrzymywane w wysokich temperaturach, zazwyczaj powyżej 80 °C, aby produkty były wolne od odkształceń i naprężeń. Gatunki o niskiej masie cząsteczkowej są łatwiejsze do formowania niż gatunki wyższej masie cząsteczkowej, ale w rezultacie ich wytrzymałość jest niższa. Najtwardsze gatunki mają najwyższą masę cząsteczkową, ale są trudniejsze w obróbce.