Wszyscy przeżywamy w swoim życiu pewne problemy, trudności. Niekiedy jesteśmy w stanie samodzielnie się z nimi zmierzyć i przepracować, czasami jednak potrzebujemy pomocy drugiego człowieka. Wtedy łatwiej zrozumieć nam trudną sytuację i rozwiązać problematyczne kwestie. Niejednokrotnie zdarza się, że aktualne trudności w funkcjonowaniu lub przeżywaniu emocji, wiążą się z wydarzeniami z przeszłości, a dokładniej- z okresu dzieciństwa. Wówczas przydaje się terapia.

Zastosowanie ustawień rodzinnych

czym są ustawienia hellingerowskieOsoby poszukujące pomocy psychoterapeutycznej, mogą wybierać spośród wielu różnych szkół. Niektóre terapie nastawione są na długotrwałą pomoc, inne wręcz przeciwnie- nastawione są na rozwiązywanie bieżących problemów i ograniczają się do kilku sesji. W zależności więc od naszych oczekiwań, możemy zdecydować się na terapię długo- lub krótkookresową, jednorazową poradę lub coaching. Jedną z form pomocy, są tak zwane ustawienia Hellingera. Jest to metoda, która zakłada, że będąc członkiem jakiejś grupy, rodziny, wchodzimy we wzajemne zależności z pozostałymi osobami do niej należącymi. Mamy na siebie ciągły wpływ. Tak więc różne wydarzenia z przeszłości, związane z udziałem członków danej grupy, mogą nieustannie na nas oddziaływać. Niekiedy ten wpływ bywa negatywny i może powodować trudności w obecnym życiu. Tak więc czym są ustawienia hellingerowskie? Jest to w zasadzie rodzaj terapii grupowej

buy kamagra

, która polega na tym, że osoby biorące w niej udział, wcielają się niejako w role członków rodziny konkretnego pacjenta. Może on dzięki temu uświadomić sobie, zauważyć konkretne sytuacje, które miały na niego wpływ i które odpowiadają za obecne problemy, objawy chorobowe, emocje i myśli. Ta świadomość pomaga w pogodzeniu się z przeszłością, a tym samym złagodzić objawy problemów emocjonalnych.

Rodzinne ustawienia pomagają przezwyciężyć wpływ sytuacji z dzieciństwa na obecne funkcjonowanie. Jest to metoda, która przynosi szybkie efekty. Czasami wystarczy tylko jedna sesja, aby osiągnąć zamierzony efekt. Pacjent, poprzez zwiększenie samoświadomości i dopuszczenie do głosu trudnych emocji, zaczyna odczuwać ulgę, staje się wolny. Ta metoda ma zastosowanie również w różnego typu trudnościach, jakie napotykamy w życiu codziennym i zawodowym.