Dodawanie wapna do biologicznego osadu jest nowoczesną metodą higienizacji. Powstaje w ten sposób odkażony osad, którego wykorzystanie w rolnictwie jest wręcz zalecanym rozwiązaniem przez Unię Europejską. Jeżeli do osadów ściekowych dodamy wapno to wyeliminujemy w ten sposób większość bakterii, wirusów i jaj pasożytów. Uzyskamy wartościowy nawóz, który przyda nam się w stabilizacji gleby.

Wpływ dozowania wapna na proces higienizacji

dozowanie wapnaProces wapnowania osadów ściekowych znany jest nie od dziś. Polega on na egzotermicznej hydratacji wapnia. Wapno pochłania aż 32% wody z osadu w stosunku do swojej masy własnej. Dzięki temu odsączony już osad jest jeszcze bardziej osuszony. W tym celu stosowane są w oczyszczalniach ścieków specjalne systemy do dozowania wapna. Jest ono dodawane do odwodnionego już osadu. Specjalne urządzenie do dozowania potrafi współpracować z urządzeniami do odwadniania takimi jak wirówka, prasa i przenośnik. Ilość dozowanego wapna możemy regulować z pomocą obrotów motoreduktora. Wapno podawane jest do urządzenia mieszającego. W nim osad jest mieszany z wapnem. W ten sposób dochodzi do podniesieni temperatury oraz pH. Zachodzi dzięki temu zjawisko higienizacji. W jego rezultacie powinniśmy otrzymać osad stabilny biochemicznie i mikrobiologicznie, a także bezpieczny i ekologiczny z wyrównaną zawartością wapnia w masie. Instalacje do dozowania wapna dają nam możliwość regulowania procesu oraz modyfikacji końcowego produktu. Zapewniają one dozowanie osadu do 350 kg na godzinę. Dozowanie wapna jest o tyle ważne, że to od jego ilości zależy głównie skuteczność całego procesu. Jego ilość powinna zapewniać wzrost pH powyżej 12, a temperatury powyżej 70 stopni. Oprócz dawki ważny jest też czas reakcji. Do dodaniu wapna do osadu ma miejsce proces granulacji. W jego rezultacie zapewniony jest kontakt wapna i osadu i uformowanie z nich granulatu o wielkości od 1 do 5 mm. Po wyprodukowaniu granulek dojrzewają one w przykrytym przenośniku.

Efektem końcowym procesu higienizacji będzie cenny nawóz, który można śmiało wykorzystać w celach rolniczych. Jest on przyjazny dla środowiska, bezpieczny i naturalny. Do tego stabilny chemicznie. Może on zatem pełnić rolę egzogennej materii organicznej. Jest łatwy w transporcie i magazynowaniu oraz aplikowaniu.