W przypadku takich zakładów pracy, jak lakiernie, odpowiednie wyposażenie stanowisk pracy staje się elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania miejsca. Stworzenie komfortowych warunków pracy dla pracowników przekłada się na efektywność w pracy, także wpływa na bezpieczeństwo pracy oraz ochronę zdrowia osób wykonujących prace lakiernicze.

Zastosowanie odciągu lakierniczego 

odciągi lakierniczeOczywiście, w przypadku miejsc takich, jak lakiernie, bardzo ważnym elementem jest odpowiedni ubiór osób wykonujących wszelkiego typu prace związane z lakierowaniem. Przede wszystkim bardzo ważne staje się posiadanie okularów oraz maski z dodatkowym filtrem, która pozwala oczyścić wdychane powietrze. Jednak, podczas dłuższych prac, zapylenie w powietrzu znacznie wzrasta. Dlatego właściciele lakierni instalują różnego typu elementy, jak odciągi lakiernicze, celem redukcji szkodliwych dla zdrowia drobinek lakieru. Dzięki zamontowaniu elementów tego typu, powietrze, w którym znajdują się drobinki lakieru, zostaje odprowadzone. Niejednokrotnie poddawane jest procesowi filtracji, celem zwiększenia komfortu pracy oraz jej bezpieczeństwa. Dlatego obok odciągów bardzo ważnym elementem są różnego typu filtru, odpowiedzialne za oczyszczanie powietrza. Ważne jest, aby poddawać regularnej kontroli poziom zużycia filtrów, ponieważ to przekłada się na jakość ich funkcjonowania.

Obecnie lakiernie wykonują szereg zleceń, związanych tak samo z branżą motoryzacyjną, jak również stolarską oraz wieloma innymi. Niejednokrotnie niezbędne jest, aby prace realizowane był nieustannie, celem wykonania wszelkiego typu zleceń, powierzonych firmie. Aby było to możliwe, niezbędne staje się stosowanie odpowiednich elementów i urządzeń, które wykorzystywane są celem oczyszczania powietrza.