Każda osoba pracująca podlega pewnemu nadzorowi i kontroli. Wiąże się to nie tylko z kontrolą wykonywanych przez nią czynności ale również ma na celu zapewnienie jej odpowiedniego bezpieczeństwa w miejscu zatrudnienia. Podobnie jest z pracą wykonywaną przez kierowców, szczególnie praca kierowcy zawodowego wiąże się z dużym ryzykiem. Odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko swoje ale również przewożonego przez siebie ładunku. Dodatkowym stresem jest duży ruch na drodze.

Jak wygląda kontrola kierowców?

itd czas pracy kierowcyAby ułatwić wszystkie te czynności wprowadzono przepisy mające na celu normowanie czasu pracy kierowcy aby zapewnić mu w ten sposób odpowiednią ilość snu i wypoczynku. Wszyscy doskonale wiemy, że odpowiednia ilość odpoczynku regeneruje i wzmacnia nasz organizm, poprawia zdolność postrzegania oraz reakcji na sytuacje dziejące się dokoła. Dlatego właśnie tak ważną rzeczą jest przestrzeganie czasu pracy kierowcy, liczy się on od momentu rozpoczęcia do zakończenia pracy i obejmuje nie tylko czas prowadzenia pojazdu. Wlicza się do niego również czas załadunku i rozładunku towaru, załatwianie formalności administracyjnych oraz czynności spedycyjnych oraz wykonywanie codziennej obsługi pojazdu. Każdy kierowca jest zobowiązany do odbycia czterdziestopięciominutowej przerwy po prowadzeniu pojazdu bez postoju przez cztery i pół godziny. Dzienny okres prowadzenia pojazdu nie może przekraczać dziewięciu godzin, w wyjątkowych przypadkach czas ten można wydłużyć do dziesięciu ale nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Wszystko to normalizują obowiązujące przepisy, a itd czas pracy kierowcy rozlicza bardzo wnikliwie. W czasie kontroli ma dostęp do dokumentów związanych z wykonywaniem transportu i przewozem rzeczy, kontrola czasu pracy oraz odbytych przerw, kontrolą prawidłowych warunków przewozu zwierząt oraz produktów spożywczych, no i oczywiście właściwego zabezpieczenia towarów niebezpiecznych.

Kontrole Pracowników Inspekcji Transportu Drogowego nie zawsze są dobrze postrzegane przez kierowców ale odbywają się one dla ich dobra. To właśnie dzięki nim właściciele firm transportowych dbają o należyte wywiązywanie się z obowiązków i wprowadzanych norm. Interesują się stanem technicznym posiadanych samochodów i dbają o ich wygląd. To właśnie do nich może się zwrócić o pomoc każdy kierowca który ma problem w porozumieniu się z pracodawcą w kwestii wykonywanych czynności.