Każda firma, która zaczyna notować spadki sprzedaży, powinna jak najszybciej przeanalizować swoją działalności i wprowadzić niezbędne zmiany. Dopóki kłopoty są przejściowe, to można samodzielnie działać, jednak kiedy utrzymywać się będzie utrata płynności finansowej, to trzeba skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Kto może skorzystać z restrukturyzacji?

prawo restrukturyzacyjne gliwiceZgodnie z definicją, restrukturyzacją oznacza zmianę, która pozwala uchronić przedsiębiorstwo przed zamknięciem. Każdego roku kilka procent firm staje się bankrutami, ale część z nich można uratować przed takim scenariuszem. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że nie każda firma może być objęta procesem restrukturyzacyjnym, ponieważ konieczne jest spełnienie poszczególnych kryteriów. Przede wszystkim utrata płynności finansowej musi się utrzymywać od przynajmniej trzech miesięcy, a firma musi być w stanie spłacać bieżące zadłużenie. Podstawą do takiego działania jest prawo restrukturyzacyjne Gliwice są miastem, w którym działa przynajmniej kilka firm zajmujących się usługami restrukturyzacyjnymi. Ich celem jest uchronienie firmy przed zamknięciem poprzez szereg szereg działań mających na celu poprawę efektywności i wydajności, lepszym zarządzaniem poszczególnymi działami firmy, a także pełniejszym wykorzystaniem dostępnych zasobów. Przed przystąpieniem do ingerowania w struktury firmy, dokonywana jest dokładna analiza sytuacji rynkowej oraz wewnętrznych procesów kształtujących działalność. Restrukturyzacja może trwać kilka tygodni, miesięcy, a nawet lat.

Dla niektórych firm, restrukturyzacja jest jedyną szansą na uratowanie przedsiębiorstwa, ponieważ wiele działów od podstaw wymaga gruntownych zmian. Restrukturyzację zawsze przeprowadza zewnętrzna firma, która specjalizuje się w działaniach zwiększających efektywność i wydajność firmy.