Jestem wykładowcą prawa na uniwersytecie. Dzisiaj miałam poprowadzić wykład na temat zwrotu zagranicznych podatków. Wiedziałam, że moich studentów ten temat bardzo interesuje, przygotowałam więc odpowiednie ćwiczenia i materiały na ten temat. Najpierw jednak wytłumaczyłam im na czym polega zwrot VATu zza granicy od strony czysto teoretycznej.

Wniosek o zwrot VATu zza granicy

odzyskiwanie vat z zagranicyZaczęłam od przedstawiania studentom podstawowych zagadnień. Wiązało się to z zagadnieniami prawa międzynarodowego. Najłatwiej wygląda sprawa jeśli chodzi o odzyskiwanie vat z zagranicy przy państwach należących do Unii Europejskiej. Dzięki ujednoliconemu, prawu wspólnotowemu przedsiębiorca nie musi już rejestrować się w zagranicznym urzędzie skarbowym. Zupełnie inaczej wygląda sprawa jeśli chodzi o kraje nie należące do wspólnoty unijnej. Jeśli chodzi o zwrot VAT z krajów unijnych wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do krajowego Urzędu Skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa. Do wniosku tego należy dołączyć skany faktur zza granicy. Oczywiście należy pamiętać, że taka faktura musi mieć wpisany numer NIP firmy. Jest to bardzo istotne w związku z niedawną nowelizacją prawa, według której paragon nie służy już jako zamiennik faktury. Wniosek taki wnosi się do Urzędu Skarbowego za pomocą platformy elektronicznej i podpisuje się go podpisem kwalifikowanym.

Po wytłumaczeniu studentom tych podstawowych zagadnień na temat zwrotu VATu zza granicy dałam im do rozwiązania kazusy, w których musieli określić odpowiednią procedurę administracyjną i podatkową w sprawie składania wniosków. Bardzo przydała im się w tym celu ordynacja podatkowa i kodeks postępowania administracyjnego, gdyż to właśnie te dwa dokumenty opisują i weryfikują tą kwestię.