Na bezpieczeństwo ppoż danego budynku może mieć wpływ wile różnych czynników. Jednym z nich jest bez wątpienie coraz popularniejsza obecnie instalacja fotowoltaiczna, która z roku na rok zdobywa coraz większą popularność. Dlatego tez należy zwracać uwagę na sposób montażu tej instalacji.

Jak fotowoltaika wpływa na bezpieczeństwo budynku?

ochrona przeciwpożarowa - fotowoltaikaNa podatność danego budynku na wybuch pożaru może mieć wpływ wiele różnego rodzaju czynników. Ważna jest jego lokalizacja, używanego materiały budowlane i to, czy posiada instalacje odgromową. Jak wykazują badania, na bezpieczeństwo ppoż danego budynku ma wpływ również instalacja fotowoltaiczna. Taka instalacja ma wiec niepodważalny wpływ na to jak w danym budynku wygląda ochrona przeciwpożarowa – fotowoltaika może bowiem utrudnić strażakom wykonywanie działań ratunkowych. Na szczęście jednak, niekorzystny wpływ tej instalacji na bezpieczeństwo ppoż danego budynku można ograniczyć praktycznie do minimum. W tym celu przede wszystkim należy wybierać uważnie firmy, którym zlecimy wykonanie dla nas takiej instalacji. Taka firma powinna wykonywać swoje działania z bezwzględnym przestrzeganiem znowelizowanego prawa ppoż, oraz z zachowaniem niezbędnych norm, takich jak PN-En 62446-1. Ważne jest przede wszystkim, jakich materiałów użyła dana firma do założenia takiej instalacji, czy nie są one łatwopalne. Ważny jest również sposób montażu kabli oraz sposób ich izolacji – powinna być ona odporna na oddziaływanie wysokich temperatur. Dodatkowo również sam użytkownik instalacji może zminimalizować jej potencjalnie negatywny wpływ na ochronę przeciwpożarową danego budynku. Ważne jest przede wszystkim, aby monitorować samodzielnie stan techniczny tej instalacji, oraz sprawdzać błędy wskazywanych przez tak zwany falownik. W przypadku nieprawidłowości należy jak najszybciej zwrócić się o pomoc do staży pożarnej lub instalatora fotowoltaiki. Jeżeli nadal mamy wątpliwości co do stopnia bezpieczeństwa założonej instalacji, możemy zwrócić się do rzeczoznawcy ppoż o wykonanie kontroli.

Poczucie bezpieczeństwa podczas przebywania we własnym domu jest niezmiernie istotne. Dlatego też, decydując się na założenie dodatkowych instalacji mogących mieć wpływ na poziom ochrony ppoż, wybierajmy jedynie wyspecjalizowane, doświadczone firmy. W przypadku podejrzeń co do niedostatecznego bezpieczeństwa ppoż naszego domu, zwróćmy się o pomoc do doświadczonego rzeczoznawcy.