Każda działalność, bez względu na rodzaj, jest zobowiązania do prowadzenia odpowiednich rozliczeń. Służą one przedsiębiorcy do wglądu w bieżącą sytuację firmy, ale też umożliwiają właściwe opłacanie podatków. Zanim rozpocznie się prowadzenie działalności, trzeba określić sposób prowadzenia księgowości, ponieważ od tego zależy forma rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Kto podlega pod pełną księgowość?

pełna księgowość warszawaPaństwo nakłada na każdą firmę obowiązek opłacania podatków i prowadzenie rzetelnej ewidencji dokumentów księgowych w celu umożliwienia wnikliwej kontroli. Jednak nie każda firma prowadzi rozliczenia w jednakowy sposób, ponieważ zależy od od formy i wielkości firmy oraz od wielkości przychodów jakie ona osiąga. Jednoosobowe działalności działalności gospodarcze z reguły korzystają z jednej z form tak zwanej „uproszczonej księgowości”, czyli na przykład z książki przychodów i rozchodów czy ryczałtu. Natomiast spółki oraz firmy jednoosobowe, które w poprzednim roku kalendarzowym osiągnęły przychód przekraczający limit dwóch milionów euro, to muszą prowadzić pełną księgowość, która jest znacznie bardziej szczegółowa i wymagająca większych umiejętności od księgowego. Jeżeli potrzebna nam jest pełna księgowość Warszawa jest miastem, w którym świadczą takie usługi liczne biura rachunkowe. Z uwagi na poziom trudności, taka usługa jest znacznie droższa niż prowadzenie książki przychodów i rozchodów dla jednoosobowej działalności. Przede wszystkim niemalże każde zdarzenie gospodarcze musi być odpowiednio udokumentowane i uwzględnione w pełnych księgach. Jest to forma rozliczenia kierowana przede wszystkim do dużych firm, które obracają znacznie większymi kwotami niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Pełna księgowość zapewnia transparentność, dzięki czemu trudniej jest ukryć jakikolwiek koszt lub przychód.

Wielu przedsiębiorców na bieżąco kontroluje swoje przychody, aby nie przekroczyć ustalonego progu, za którym trzeba przejść z książki przychodów i rozchodów na pełne księgi rachunkowe. Jeżeli jednak nastąpi taka sytuacja w ciągu roku, to zmienić formę prowadzenia rozliczeń, można dopiero od początku kolejnego roku, ponieważ wybrana forma obowiązku zawsze przez pełny rok kalendarzowy. W biurach rachunkowych za pełną księgowość trzeba zapłacić przynajmniej pięćset złotych.