Staramy się prowadzić zdrowy styl życia, bowiem od najmłodszych lat bierzemy udział w systematycznych konsultacjach specjalistycznych. Wykonujemy zlecone badania, przyjmujemy zalecone leki, korzystamy z różnego rodzaju terapii. Szczególnie staramy się dbać o nasze dzieci od chwili pojawienia się ich na świecie aż do wieku dorosłego i całkowitego usamodzielnienia się. Wraz z rozwojem cywilizacji zmagamy się z coraz to nowszymi schorzeniami i dolegliwościami.

Czym jest zespół Pandas?

zespół pandas chorobaW ostatnim czasie wiele słyszymy o nowym schorzeniu wieku dziecięcego – zespole Pandas. Jest to poinfekcyjne zaburzenie neuropsychiatryczne w swoim przebiegu przypominające autyzm. Cierpią na nie dzieci, które przeszły chorobę wywołaną przez paciorkowce. W trakcie jej trwania układ odpornościowy dziecka wytwarza przeciwciała których zadaniem jest zwalczanie patogenów. Niestety wytworzone przeciwciała są tak silne, że zaczynają również atakować zdrowe komórki mózgowe doprowadzając do ich uszkodzenia. Jeśli więc interesuje nas zespół pandas choroba ma bardzo złożony przebieg. Pierwsze objawy nie zawsze są łatwe do zaobserwowania i zdiagnozowania. Naszą uwagę powinno zwrócić zmieniające się zachowanie dziecka. A więc nadpobudliwość, agresja bez powodu, rozdrażnienie, labilność emocjonalna czy też problemy w koncentracji, zaburzenia w pisaniu oraz w czytaniu. Pojawiają się różnego rodzaju natręctwa oraz powtarzalne zachowania.  Leczenie powinno się rozpocząć od zebrania wywiadu i prawidłowej diagnostyki, bowiem schorzenie często mylone jest z autyzmem. Dziecko powinno trafić pod opiekę neuropsychiatryczną. Leczenie polega na podawaniu dożylnym immunoglobuliny ludzkiej, leków przeciwdepresyjnych oraz terapii behawioralno – poznawczej. Wskazana jest współpraca z terapeutą w którą powinna być zaangażowana cała rodzina.

Pandas to schorzenie występujące głównie u dzieci i młodzieży. Pierwsze objawy zaobserwowano i zdiagnozowano i opisano w 1998 roku. Niestety są one tak zamazane i trudno dostrzegalne, że nawet najlepsi specjaliści mają problem z postawieniem właściwej diagnozy. Zdarza się, że początkowo są odbierane jako buntownicze zachowania dziecka. Trafiona diagnoza daje nadzieję na szybkie i skuteczne leczenie, dlatego nigdy nie należy się poddawać.